monteringsfilmer

Byte av luftventil (gröna slangar)

Byte av luftventil (vita slangar)

Byte av pop-up ventil

Byte av startknapp

Byte av säkerhetsventil

Justering av bottenplugg - om vattnet ej rinner ut vid tömning

Lossa bottenkulor som fastnat i luftsystemet

Montering av front i raka clips

Montering av front i trappformade clips

Reparation av pop-up - byte av arm i överdelen

Reparation av pop-up - byte av axel i överdelen

Reparation av pop-up - byte av hela överdelen

Spackla fast en frontkloss

Sätta tillbaka pneumatisk slang som lossat vid pump

Sätta tillbaka pneumatisk slang som lossat vid startknapp