välmående med hänsyn om framtiden

Vi skapar inte bara produkter för badrum. Vårt mål är att skapa välmående. Vår produktutveckling är en ständig strävan framåt för att ta fram produkter som ger den där rätta känslan både för dig och för vår omgivning över tid. Det betyder bland annat att vi strävar efter att välja material och metoder för en så ringa miljöpåverkan som möjligt och att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vårt unika Silent System™  är en sådan detalj, massagesystemet är monterat helt utan lim men ger extra kraftfull massage. Det är för oss produkter som skapar välmående med hänsyn om framtiden.