Ej outlet eller reservdelar

hur mycket energi förbrukar ett spabad?

Det är många tankar och funderingar som finns inför köp av ett spabad. En vanlig fråga är hur mycket energi ett spabad förbrukar och vad man kan göra för att minimera energiförbrukningen. Det är flera faktorer som samverkar och påverkar ett spabads energiförbrukning, exempelvis var spabadet placeras (geografisk placering), underlaget under spabadet och spabadets isolering, men även skötsel och inställningarna av ditt spabad påverkar energikonsumtionen.

spabad energiförbrukning

faktorer som påverkar energiförbrukningen

placering och underlag

Det är viktigt med underlaget. Inte bara för att spabadet ska stå stabilt och underlaget skall skyddas, men även för att undvika att en köldbrygga skapas mellan underlaget och spabadets botten. Ett väl isolerat underlag skapar en bra förutsättning för att minimera energiförluster. Ska spabadet stå utomhus på din gräsmatta, se då till att gräva ur för att rymma både stenkross som packas ordentligt och markisolering därpå.

effektiv isolering

Effektiv isolering är oerhört viktigt för ett spa som ska stå ute, för att minimera driftskostnaderna. Westerbergs spa är isolerade med termisk spegelfolie som sitter på spabadets ytterpanel samt bottenplatta. Det betyder att mellan själva spakroppen och isoleringen är det luft, som ger fördelar likt en termos. Värmen bibehålls, värmen från pumpar tas tillvara och kylan reflekteras bort. Våra modeller Sandham, Torekov, Viken och Djursholm är tillverkade med trippelisolering vilket innebär att det finns ytterligare ett lager av isolering runt spakroppen.

cirkulationspump

Cirkulationspumpens uppgift är att cirkulera vattnet så att filtreringen fungerar och vattnet håller en jämn och önskad värme eller inte fryser på vintern. Pumpen är från världsledande Balboa och arbetar tyst, är energisnål och drar endast 180W. Att jämföras med exempelvis en traditionell dammsugare som drar mellan 600-700W.

välj rätt lock till ditt spa

Locket är en viktig parameter för låg energiförbrukning. Vårt termolock är 11 cm och kapslar in värmen och locket spänns enkelt fast i karet för att ligga stabilt. För dem som har ett hårdare klimat med mycket snö rekommenderar vi att köpa ett termolock som är extra tjockt. Lock ingår när du köper spa, välj mellan termolock och extra tjockt termolock.

kan jag stänga av mitt spabad?

Vi avråder starkt att man tömmer sitt spabad på vatten för att stänga av det. Detta medför stora risker för att vatten finns kvar i rör och kopplingar vilket i sin tur kan leda till frostskador vilka inte täcks av garanti. Justera istället ned temperaturen och korta filtercykeltiderna. Läs gärna mer om vad du kan göra för att minska energiförbrukningen för ditt spabad. Se länk längre ned på denna sida.

hur hög är energiförbrukningen på ett spabad?

Vi har gjort test och beräkningar för att säkerställa att våra spabad är så energieffektiva som möjligt. Resultaten visar att våra spabad förbrukar 265kWh/månad i genomsnitt. Testet utfördes på vår modell Sandhamn inställt på 38 grader, två bad per vecka i en utomhusmiljö i Sverige under vintertid.

spara upp till 60% energi

Om temperaturen istället ställs ned till lägsta möjliga (10 °C) och filtercyklerna kortas ned maximalt, så som vi rekommenderar när badet inte används vid längre perioder, kan totala energiförbrukningen bli så liten som 70-100kWh/månad. Nedan kan du se kostnaden per månad för ett genomsnittligt westerbergs spa inställt på normal användning (265kWh, grön linje), jämfört med om ditt spabad är inställt för att minimera energiförbrukningen (100kWh, blå linje). 

wb-graf-energi-660.jpg