Kampanj utvalt sortiment t.o.m 31/7

instruktionsfilmer

Spabad touchdisplay TP600 - Stänga av filtercykel

Spabad touchdisplay TP600 - Ändra tid filtercykel

Spabad touchdisplay - Justera temperaturen

Justera temperaturen på displayen. Ställa om från högt till lågt intervall. Det höga intervallet kan ställas in på mellan 26°C till 40° C. Det låga intervallet kan ställas in på mellan 10° till 37°C

Spabad touchdisplay TP600 - Ställa klockan

Spabad touchdisplay TP800 - Låsa upp diplay

Så här låser du upp displayen om du skulle råka låsa den.

Spabad touchdisplay - Ändra Ready och Rest läge

Justera mellan Ready läge och Rest läge i ditt spabad.

För att vattnet i spabadet ska värmas måste cirkulationspumpen cirkulera vattnet genom värmaren. I READY-läget kommer systemet att cirkulera vatten varje halvtimme.  I REST-läget, med andra ord: viloläget, startar bara uppvärmningen genom programmerade filtercykler. 

Massagebadkar - Byte av luftventil (gröna slangar)

Massagebadkar - Byte av luftventil (vita slangar)

Massagebadkar - Byte av pop-up ventil

Massagebadkar - Byte av startknapp

Massagebadkar - Byte av säkerhetsventil

Massagebadkar - Justering av bottenplugg - om vattnet ej rinner ut vid tömning

Massagebadkar - Lossa bottenkulor som fastnat i luftsystemet

Massagebadkar - Montering av front i raka clips

Massagebadkar - Montering av front i trappformade clips

Massagebadkar - Reparation av pop-up - byte av arm i överdelen

Massagebadkar - Reparation av pop-up - byte av axel i överdelen

Massagebadkar - Reparation av pop-up - byte av hela överdelen

Massagebadkar - Spackla fast en frontkloss

Massagebadkar - Sätta tillbaka pneumatisk slang som lossat vid pump

Massagebadkar - Sätta tillbaka pneumatisk slang som lossat vid startknapp