stänga av ditt spabad?

Om du inte kommer att använda ditt spabad under en längre period, så är bästa alternativet att sänka temperaturen och justera filtercyklerna för att spara energi.

Stänga av ditt spabad?

tänkt så här istället

En genomsnittlig förbrukning för våra spabad är 265kWh/månad (Sandhamn). Då är spabadet inställt på 38 grader och man räknar med två bad per vecka. Om du inte använder ditt spabad under en längre period, så kan du med fördel göra åtgärder så som att sänka spabadets temperatur och justerar ned filtercyklerna. Detta kan sänka spabadets energiförbrukning avsevärt, ända ned till ca 70-100kWh/månad. Det är att föredra att fortsatt låta ditt spabad vara igång för att undvika att vatten och fukt blir stående och sedan leder till frysskador.

Vi avråder starkt från att man tömmer sitt spabad på vatten för att stänga av det. Detta medför stora risker för att vatten finns kvar i rör och kopplingar vilket i sin tur kan leda till frostskador. Packningar kan spricka, kopplingar kan bli skadade och pumpar kan bli torra och leder till dyra service-ärenden som dessutom inte täcks av garanti. Läs gärna mer om våra garantier här på hemsidan.

Om du vill minska energiförbrukningen kan du välja att ställa ditt spa i ”semesterläge” och dra ner temperaturen till som lägst 10 grader. Detta gör du genom att följa instruktionerna nedan, som du också hittar i den tekniska manualen som medföljer ditt spabad. Om du har timpris på ditt elavtal kan du göra ytterligare besparingar genom att justera filtreringstiden till natten, även här finns instruktioner på hur du justerar i den medföljande tekniska manualen. Du kan även hitta instruktionsfilmer under kundservice samt länk längst ned här på sidan.

så här kan du spara energi

  1. Se till att badet är rengjort och byt filter så att det sitter ett nytt eller rengjort filter på plats. Kontrollera även att vattennivån samt värdena (klor och pH) är bra. Justera vid behov. 

  2. Säkerställ att ozonator är i drift. Den ser till att underhålla vattenkvalitén och är en förbrukningsvara, vilket innebär att den behöver bytas varannat år.

  3. Ställ ner badets temperatur så långt du kan. Våra spabad har två temperaturområden, ett högt och ett lågt. Det låga temperaturområdet är lämpligt vid längre perioder utan bad och har 10 °C som lägsta möjliga inställningstemperatur. 

  4. Ställ ner inställd filteringstid till lägsta möjliga. Våra spabad har två möjligheter till filtercykler, cykel 1 och cykel 2. Genom att stänga av filtrering 2 och enbart använda filtrering 1 kan du hålla nere energiförbrukningen ytterligare. Har du timpris kan du med fördel se till att filtreringen sker på en tid då elpriset är som billigast. Se instruktionsfilm vid länk längst ned här på sidan.

  5. Spänn fast locket så att det sitter ordentligt för att förhindra flykt av värme genom springor.

  6. Badet behöver tillsyn med jämna mellanrum, kolla att badet är i gång och att vattnet ser bra ut minst en gång i veckan.