pressrum

Välkommen till vårt pressrum. Kontakta oss om ni behöver information om våra produkter, bilder eller har några frågor.

marknad@westerbergs.se

 

Information på Westerbergs hemsida, inklusive men ej begränsat till formgivningar, varumärken,bilder, layouter, text eller ljud, får inte utan skriftligt medgivande från Westerbergs offentliggöras, återges, kopieras, överföras, lagras, spridas, laddas ner, modifieras, ändras eller på annat sätt användas eller förfogas över. Användning enligt ovanstående utan Westerbergs uttryckliga medgivande kan utgöra immaterialrättsligt intrång eller otillbörlig marknadsföring. Angivande av innehavare eller upphovsman i samband med olovligt utnyttjande av bilder, texter, varumärken eller annat innehåll på Westerbergs hemsida undanröjer inte risken att sådant utnyttjande utgör immaterialrättsligt intrång. Våra utvalda samarbetspartners medges efter skriftligt avtal med Westerbergs tillgång till bildbanken och har därmed rätt att utan kostnad använda bilder, text, varumärken och annat innehåll eller annan information på denna hemsida i de fall det sker enligt god affärssed för marknadsföring och försäljning av Westerbergs produkter. Bilderna är fria att publicera i nyhetssammanhang där Westerbergs omnämns. Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte utan Westerbergs och fotografens godkännande. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Vid publicering måste Westerbergs namn anges.